הקורסים שלנו

קורס ערבית מדוברת למתחילים רמה א'

קהל היעד

קורס מתחילים רמה א' מיועד ללומדים חסרי רקע קודם בערבית מדוברת, וכן לבעלי ידע קודם שאינו סדור, לבעלי ידע בערבית ספרותית בלבד או לבעלי ידע תיאורטי שאינם מסוגלים ליישמו בניהול שיחה.

מטרות הקורס

קורס זה נועד להקנות למשתתפיו יכולת לנהל שיחה בסיסית בערבית מדוברת בדיאלקט הפלסטיני העירוני. אנו מצפים כי בסוף הקורס, תוכלו לנהל שיחה קלה ולהתבטא בנושאים יומיומיים.

לפרטים נוספים

קורס ערבית מדוברת למתקדמים רמה ב'

קהל היעד

קורס מתקדמים רמה ב' מיועד לבוגרי קורס רמה א' או לבעלי ידע מעשי קודם בערבית מדוברת, אשר מסוגלים לנהל שיחה בסיסית ושולטים בחומר הדקדוקי הנלמד בספר הלימוד 'לדבר ערבית' כרך א'. הקורס אינו מתאים לבעלי ידע בערבית ספרותית בלבד או לבעלי ידע תיאורטי שאינם מסוגלים ליישמו בניהול שיחה. לבירור התאמה ניתן להתקשר למשרדנו.

מטרות הקורס

קורס מתקדמים רמה ב' נועד לפתח את יכולת השיחה בערבית מדוברת בדיאלקט הפלסטיני העירוני, להעשיר את אוצר המילים, ולהרחיב את הידע הדקדוקי והתחבירי היישומי. אנו מצפים כי בסוף הקורס, יוכלו התלמידים להביע את עצמם בנושאים יומיומיים ברמה בינונית-גבוהה וכן לנהל שיחות בסיסיות בנושאים מופשטים ומורכבים יותר. כמו כן מושם דגש על בניית יכולת להמשך למידה עצמאית ופיתוח הבנת הנשמע.

לפרטים נוספים

קורס ערבית מדוברת למתקדמים רמה ג'

קהל היעד

קורס מתקדמים רמה ג' מיועד לבוגרי קורס רמה ב' או לבעלי ידע קודם, אשר מסוגלים לנהל שיחה בסיסית בערבית מדוברת ושולטים בחומר הדקדוקי הנלמד בספרי הלימוד 'לדבר ערבית' כרכים א'+ב'. הקורס אינו מתאים לבעלי ידע בערבית ספרותית בלבד או לבעלי ידע תיאורטי שאינם מסוגלים ליישמו בניהול שיחה.

מטרות הקורס

קורס מתקדמים רמה ג' נועד לפתח את יכולת השיחה בערבית מדוברת בדיאלקט הפלסטיני העירוני, להעשיר את אוצר המילים, ולהרחיב את הידע הדקדוקי והתחבירי היישומי. אנו מצפים כי בסוף הקורס, ישפרו הלומדים את יכולת ההבעה שלהם בנושאים מופשטים ומורכבים וכן את יכולת הבנת הנשמע.

לפרטים נוספים

קורס ערבית מדוברת למתקדמים רמה ד'

קהל היעד

קורס מתקדמים רמה ד' מיועד לבוגרי קורס רמה ג' או לבעלי ידע קודם, אשר מסוגלים לנהל שיחה בסיסית בערבית מדוברת ושולטים בחומר הדקדוקי הנלמד בספרי הלימוד 'לדבר ערבית' כרכים א'-ג'. הקורס אינו מתאים לבעלי ידע בערבית ספרותית בלבד או לבעלי ידע תיאורטי שאינם מסוגלים ליישמו בניהול שיחה.

מטרות הקורס

קורס מתקדמים רמה ד' מיועד לבוגרי קורס רמה ג' או לבעלי ידע קודם, אשר מסוגלים לנהל שיחה בסיסית בערבית מדוברת ושולטים בחומר הדקדוקי הנלמד בספרי הלימוד 'לדבר ערבית' כרכים א'-ג'. הקורס אינו מתאים לבעלי ידע בערבית ספרותית בלבד או לבעלי ידע תיאורטי שאינם מסוגלים ליישמו בניהול שיחה.

לפרטים נוספים

קורס יסודות הקריאה והכתיבה בערבית

קהל היעד

הקורס מיועד ללומדים חסרי רקע קודם בערבית ספרותית, המעוניינים ללמוד את יסודות הקריאה והכתיבה, החל משלב לימוד האותיות.

מטרות הקורס

קורס זה נועד להקנות למשתתפיו היכרות עם 28 האותיות המרכיבות את הכתב הערבי, יכולת לקרוא ולכתוב מילים ומשפטים פשוטים, אוצר מילים בסיסי, והתנסות ראשונה בקריאה והבנה של כותרות עיתונים.

לפרטים נוספים

קורס קריאה בטקסטים קלים בערבית רמה א'

קהל היעד

הקורס מיועד לבוגרי קורס יסודות הקריאה והכתיבה בערבית או ללומדים אשר מכירים את האל"ף-בי"ת הערבי ומעוניינים לתרגל את ראשית הקריאה בטקסטים קלים.

מטרות הקורס

קורס זה נועד להקנות למשתתפיו יכולת לקרוא טקסטים קלים בערבית ואת מיומנות השימוש במילון וכן לחשוף את הלומדים לטקסטים מסוגים וז'אנרים שונים. בנוסף יילמדו פרקים בסיסיים בדקדוק ותחביר ערבי.

לפרטים נוספים

קורס קריאה בטקסטים קלים בערבית רמה ב'

קהל היעד

הקורס מיועד לבוגרי קורס קריאה בטקסטים קלים בערבית א' או ללומדים אשר מסוגלים לקרוא טקסטים קלים בערבית ומעוניינים בהמשך תרגול מונחה של מיומנות הקריאה.

מטרות הקורס

קורס זה נועד לתרגל את מיומנות הקריאה בערבית, ולחשוף את הלומדים לטקסטים מסוגים שונים וברמות קושי שונות, תוך כדי לימוד ותרגול של פרקים נוספים בדקדוק ותחביר ערבי.

לפרטים נוספים

קורס ערבית מדוברת לרופאים וצוותי רפואה

קהל היעד

הקורס מיועד לרופאים ובעלי מקצועות רפואיים ופארא-רפואיים. ככלל הקורס מיועד לחסרי ידע קודם בערבית מדוברת, אך גם בעלי ידע קודם שאינו סדור ימצאו בו את מקומם, כבר בשיעור הראשון.

מטרות הקורס

הקורס נועד להקנות לאנשי צוות רפואי ופארא-רפואי יכולת בסיסית לנהל שיחה בערבית מדוברת עם מטופליהם. חומר הלימוד מכוון במיוחד לתחום הרפואה הדחופה, אולם נוגע גם במונחים מתחום הרפואה הקהילתית. עם סיום הקורס יהיו בידי הלומדים הכלים לניהול שיחה לצורך אנמנזה, הנחיית המטופל בעת בדיקה או טיפול וכיוצ"ב.

לפרטים נוספים

קורס ערבית מדוברת מרוכז

קהל היעד

הקורס המרוכז מיועד ללומדים חסרי רקע קודם בערבית מדוברת, וכן לבעלי ידע קודם שאינו סדור, לבעלי ידע בערבית ספרותית בלבד או לבעלי ידע תיאורטי המתקשים ליישמו בניהול שיחה. גם בעלי ידע בסיסי קודם בהחלט ימצאו בו את מקומם.

מטרות הקורס

קורס זה נועד להקנות למשתתפיו יכולת מעשית לנהל שיחה בערבית מדוברת בדיאלקט הפלסטיני העירוני. אנו מצפים כי בסוף הקורס, יוכלו המשתתפים לנהל שיחה ברמה טובה עד טובה מאוד ולהתבטא היטב, הן בנושאים יומיומיים, הן בנושאים מורכבים ומופשטים.

לפרטים נוספים

השתלמות מורים: שיטות ומיומנויות הוראה של השפה הערבית המדוברת

קהל היעד

ההשתלמות מיועדת לעוסקים או מתעתדים לעסוק בהוראת השפה הערבית המדוברת.

מטרות הקורס

קורס זה נועד להקנות למשתתפיו כלים מעשיים להוראת השפה הערבית המדוברת, תוך התוודעות לגישות ושיטות הוראה שונות וליבון סוגיות ואתגרים יחודיים לתחום זה.

לפרטים נוספים

ערבית מדוברת למתחילים (רמה א') שבוע מרוכז

קהל היעד

קורס מתחילים רמה א' מיועד ללומדים חסרי רקע קודם בערבית מדוברת, וכן לבעלי ידע קודם שאינו סדור, לבעלי ידע בערבית ספרותית בלבד או לבעלי ידע תיאורטי שאינם מסוגלים ליישמו בניהול שיחה.

מטרות הקורס

קורס זה נועד להקנות למשתתפיו יכולת לנהל שיחה בסיסית בערבית מדוברת בדיאלקט הפלסטיני העירוני. אנו מצפים כי בסוף הקורס, תוכלו לנהל שיחה קלה ולהתבטא בנושאים יומיומיים.

לפרטים נוספים

ערבית מדוברת למתקדמים (רמה ב') שבוע מרוכז

קהל היעד

קורס מתקדמים רמה ב' מיועד לבוגרי קורס רמה א' או לבעלי ידע מעשי קודם בערבית מדוברת, אשר מסוגלים לנהל שיחה בסיסית ושולטים בחומר הדקדוקי הנלמד בספר הלימוד 'לדבר ערבית' כרך א'. הקורס אינו מתאים לבעלי ידע בערבית ספרותית בלבד או לבעלי ידע תיאורטי שאינם מסוגלים ליישמו בניהול שיחה. לבירור התאמה ניתן להתקשר למשרדנו.

מטרות הקורס

קורס מתקדמים רמה ב' נועד לפתח את יכולת השיחה בערבית מדוברת בדיאלקט הפלסטיני העירוני, להעשיר את אוצר המילים, ולהרחיב את הידע הדקדוקי והתחבירי היישומי. אנו מצפים כי בסוף הקורס, יוכלו התלמידים להביע את עצמם בנושאים יומיומיים ברמה בינונית-גבוהה וכן לנהל שיחות בסיסיות בנושאים מופשטים ומורכבים יותר. כמו כן מושם דגש על בניית יכולת להמשך למידה עצמאית ופיתוח הבנת הנשמע.

לפרטים נוספים

לקבלת מידע נוסף מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

כל הזכויות שמורות למינרוה יעוץ והדרכה בע"מ © 2018

Designed by NDV